Blog Soft Gorillas

3 stycznia 2024
4 min read

Backend i Frontend: Wszystko, co musisz wiedzieć o tych dwóch aspektach tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji internetowych to złożony proces, który wymaga współpracy różnych technologii i warstw oprogramowania. W tym kontekście backend i frontend to dwa kluczowe elementy, które składają się na całość aplikacji. Backend odpowiada za wszystko, co sprawia, że aplikacja działa, podczas gdy frontend koncentruje się na tym, co użytkownicy widzą i jak z nią interagują. Aby zrozumieć różnicę między tymi dwoma aspektami, warto przyjrzeć się bliżej ich definicjom, celom rozwoju, technologiom, współbieżności, przechowywaniu danych, bezpieczeństwu i umiejętnościom programistycznym.

Definicje i cele rozwoju

Backend to część aplikacji, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i logikę działania. Może to obejmować zarządzanie bazą danych, obsługę żądań użytkowników, uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i wiele innych aspektów. Backend developerzy tworzą oprogramowanie serwerowe, które obsługuje te operacje i zapewnia, że aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Ich głównym celem jest zapewnienie, że aplikacja działa poprawnie, jest wydajna i bezpieczna.

Z drugiej strony, frontend dotyczy interfejsu użytkownika i wszystkiego, co użytkownicy mogą zobaczyć i z czym mogą się interaktywnie zaangażować. Frontend developerzy tworzą kod HTML, CSS i JavaScript, który definiuje wygląd i zachowanie aplikacji. Ich celem jest stworzenie pozytywnego doświadczenia użytkownika, zoptymalizowanie aplikacji pod kątem dostępności i wydajności oraz tworzenie responsywnych projektów.

Technologie

Technologie używane w backendzie i frontendzie różnią się w zależności od celów rozwoju i wymagań aplikacji. Frontend developers korzystają z języków programowania, takich jak JavaScript, CSS i HTML, które definiują strukturę, styl i interakcje w aplikacji. Dodatkowo, mogą korzystać z frameworków frontendowych, które przyspieszają proces tworzenia aplikacji.

Z drugiej strony, backend developers używają różnych języków programowania, takich jak Ruby, Java i Python, aby napisać logikę serwerową. Oprócz tego, wykorzystują bazy danych, technologie przechowywania danych i interfejsy programowania aplikacji (API), aby zapewnić komunikację między aplikacjami.

Współbieżność

Współbieżność to zdolność aplikacji do wykonywania wielu zadań jednocześnie. W przypadku frontendu, każdy użytkownik ma swoją kopię aplikacji w przeglądarce lub aplikacji mobilnej. Oznacza to, że nie ma problemów z współbieżnością w przypadku rozwoju frontendowego.

Z drugiej strony, backend musi obsługiwać tysiące żądań jednocześnie. Backend developers korzystają z różnych strategii, takich jak wielowątkowość, programowanie asynchroniczne, programowanie zdarzeniowe i techniki synchronizacji, aby obsłużyć te żądania równolegle. W przypadku obciążenia dużymi ilościami danych, może to obejmować podział zadań backendowych na wiele węzłów dla efektywnej pracy równoległej.

Przechowywanie danych

Przechowywanie danych jest kluczowym aspektem zarówno w backendzie, jak i frontendzie. W przypadku frontendu, przeglądarka lub aplikacja kliencka przechowuje dane tymczasowo (np. obrazy) dla lepszej wydajności. Frontend developers mogą również korzystać z technologii takich jak sieć dostarczania treści (CDN), która pomaga w dostarczaniu treści bezpośrednio z serwera.

W przypadku backendu, przechowywanie danych ma na celu zmniejszenie obciążenia serwera aplikacji. Dane przechowywane w backendzie mogą obejmować statyczne strony, wyniki zapytań do bazy danych, odpowiedzi interfejsu programowania aplikacji (API), dane sesji, obrazy i wiele innych. Backend developers korzystają również z sieci dostarczania treści, aby przyspieszyć dostęp do danych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest ważnym aspektem zarówno w frontendzie, jak i backendzie. W przypadku frontendu, bezpieczeństwo skupia się na komponentach, które są widoczne dla użytkowników, takich jak formularze wprowadzania danych, skrypty po stronie klienta i procesy uwierzytelniania. Frontend developers stosują różne strategie bezpieczeństwa, takie jak walidacja danych wejściowych, wyłączanie opcji pozwalających na wprowadzanie kodu w polach tekstowych oraz procesy uwierzytelniania wieloskładnikowego.

W przypadku backendu, bezpieczeństwo skupia się na bezpieczeństwie danych przechowywanych i przesyłanych. Backend developers zarządzają wszystkimi aspektami uwierzytelniania, kontrolą dostępu i bezpieczeństwem sesji. Obejmuje to zabezpieczanie kodu, szyfrowanie danych oraz tworzenie systemów autoryzacji i uwierzytelniania.

Umiejętności programistyczne

Frontend developers posiadają umiejętności związane z tworzeniem interfejsu użytkownika. Są biegli w językach programowania takich jak JavaScript, CSS i HTML oraz posiadają wiedzę na temat tworzenia atrakcyjnych wizualnie wzorców interakcji użytkownika. Dodatkowo, mają także umiejętność pracy z różnymi frameworkami frontendowymi oraz optymalizacji wydajności.

Backend developers tworzą funkcje aplikacji i dbają o jej bezpieczeństwo, niezawodność i szybkość. Są biegli w różnych językach programowania, takich jak Python, Ruby, Java i PHP. Znają frameworki programistyczne, takie jak Django, Ruby on Rails i Laravel, które integrują frontend i backend. Backend developers również posiadają umiejętności w zarządzaniu bazami danych relacyjnych i nierelacyjnych.

Backend i frontend są kluczowymi elementami tworzenia aplikacji internetowych. Backend odpowiada za logikę i funkcjonalność aplikacji, podczas gdy frontend skupia się na interfejsie użytkownika. Obie części są niezbędne do stworzenia responsywnej, wydajnej i funkcjonalnej aplikacji. Backend developers tworzą oprogramowanie serwerowe i zarządzają danymi, podczas gdy frontend developers tworzą kod, który użytkownicy mogą zobaczyć i z czym mogą interaktywnie zaangażować się. Zrozumienie różnic między backendem a frontendem jest kluczowe dla efektywnego tworzenia aplikacji internetowych.

 

Subscribe

* indicates required

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.