GorillaShop

Nasza firma stworzyła algorytm, która poprawia klientom komfort wyszukiwania produktów w sklepie internetowym

gorillashop
Fragment strony Gorillashop

Problem

Dynamiczny rozwój rynku e-commerce, a co za tym idzie wzrost liczby sklepów i dostępnych w nich produktów, które są do siebie bardzo podobne, powoduje utrudnienie klientom znalezienia konkretnych produktów, które ich interesują, co z kolei często wywołuje frustrację u klienta i powoduje, że rezygnuje on z dokonywania zakupów.

Fragment strony Gorillashop Fragment strony Gorillashop

Rozwiązanie problemu

System, jest kompletnym rozwiązaniem składającym się z dedykowanej wtyczki do sklepu e-commerce posiadającej zaimplementowaną sztuczną sieć neuronową dokonującą wykrywania i rozpoznawania materiałów wykończeniowych i produktów. Dane niezbędne do procesu uczenia maszynowego zostaną pozyskane ze sklepów internetowych partnerów Soft Gorillas.

Fragment strony Gorillashop Fragment strony Gorillashop

Dlaczego my?

Firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania szytego na miarę, które ewoluuje w kierunku usług e-commerce. Aby zrozumieć trapiące potrzeby zmiany środowiska i technologii klientów, którzy najczęściej dokonują zmiany z środowiska Woocommerce, spółka postanowiła również wzmocnić kompetencje w tym obszarze.

Nowe możliwości klienta

Główne funkcjonalności proponowanego systemu to:
Możliwość wykonania zdjęcia lub wgrania go przy pomocy wtyczki;
Możliwość znalezienia materiałów budowlanych i produktów w sklepie internetowym na podstawie zdjęcia w czasie rzeczywistym;
Skrócenie czasu wyszukiwania produktów i usług w sklepie internetowym;
Możliwość budowania list zakupowych ze znalezionych materiałów i produktów.