Blog Soft Gorillas

1 sierpnia 2023
4 min read

E-commerce ROI i ROAS: Zrozumienie mierników i jak działają razem

E-commerce ROI i ROAS: Zrozumienie mierników i jak działają razem

Wprowadzenie

W e-commerce jednym z najważniejszych mierników mierzących sukces jest zwrot z inwestycji (ROI). Jednak śledzenie tylko ROI może nie dostarczyć kompleksowego zrozumienia kampanii internetowych. W tym miejscu pojawia się miara zwrotu z inwestycji w reklamę (ROAS). W tym artykule zbadamy, czym są te dwie miary, jak są obliczane i jak można je wykorzystać razem, aby zoptymalizować kampanie marketingowe dla maksymalnej rentowności.

Różnica między ROI a ROAS

ROI i ROAS są często używane zamiennie w świecie marketingu, ale faktycznie mierzą różne rzeczy. ROI jest stosunkiem między zyskiem netto a całkowitą inwestycją, podczas gdy ROAS określa przychód uzyskany za każdy wydany dolar na reklamę.

Aby obliczyć ROI, odejmij początkowy koszt inwestycji od jej ostatecznej wartości, a następnie podziel tę wartość przez całkowity koszt. Pomnóż wynik przez 100, aby wyrazić ostateczną wartość jako procent. Z drugiej strony, ROAS jest obliczany przez podzielenie przychodu wygenerowanego z reklamy przez całkowite wydatki na reklamę.

Chociaż te równania mogą wydawać się podobne, ROI i ROAS dostarczają różnych informacji o strategii marketingowej w internecie. ROI daje ogólne zrozumienie ogólnego sukcesu kampanii i jak wpłynie to na zyski w długim okresie. Natomiast ROAS oferuje bardziej natychmiastowe, krótkoterminowe spojrzenie na to, jak poszczególne reklamy lub kampanie są wykonywane.

Zrozumienie idealnego ROI i ROAS

Zamiast skupiać się na idealnym procentowym wskaźniku dla ROI lub ROAS, bardziej wartościowe jest śledzenie, w jaki sposób te miary mają związek z celami konkretnych kampanii. Idealny ROI i ROAS będą się różnić w zależności od rodzaju biznesu i będą silnie zależeć od czynników takich jak warunki rynkowe i marże zysku.

Na przykład klienci Channable, Toppy i Suitable, korzystają z zintegrowanego śledzenia miar, aby analizować ich ROI i ROAS. Toppy dostosowuje swoje cele ROAS, aby uwzględnić sezonowe spadki przychodów, podczas gdy Suitable agreguje wszystkie dane do jednej miary sprzedaży, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące alokacji środków na reklamę.

Kluczem jest umiejętność szybkiej i skutecznej modyfikacji strategii w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych w e-commerce. ROI i ROAS mogą działać razem, pomagając w budowaniu potężnych, spersonalizowanych i wydajnych kampanii marketingowych w internecie.

Jak ROI i ROAS mogą poprawić strategię marketingową

Śledząc zarówno ROI, jak i ROAS, można uzyskać cenne informacje na temat wpływu poszczególnych kampanii na wynik finansowy. Pozwala to podejmować decyzje oparte na danych i dostosowywać plany marketingowe odpowiednio. Na przykład można zdecydować się na zmniejszenie wydatków na reklamę produktów o niskiej interakcji i ponowną alokację tych środków na produkty o wyższej wydajności.

Monitorowanie ROI i ROAS pozwala być bardziej zdecydowanym w podejściu do wykonywania planów marketingowych i różnicować skalowanie kampanii. Zamiast polegać wyłącznie na intuicji, można podzielić produkty lub usługi na segmenty na podstawie ich generowania przychodów i dostosować strategię do każdego produktu lub kategorii.

Warto zauważyć, że wyższy ROAS nie zawsze jest lepszy. W niektórych przypadkach wartościowsze może być zwiększenie wartości konwersji lub przychodu z reklam, nawet jeśli oznacza to niższy ROAS. Ostatecznie zależy to od konkretnych celów i unikalnych uwarunkowań biznesowych.

Podsumowanie

Zrozumienie ROI i ROAS jest kluczowe dla optymalizacji kampanii marketingowych w e-commerce. Te miary dostarczają cennych informacji na temat wydajności reklam i pomagają podejmować decyzje oparte na danych w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Śledząc zarówno ROI, jak i ROAS, można dostosować swoją strategię do zmieniających się potrzeb klientów i osiągnąć zrównoważony wzrost w konkurencyjnym środowisku e-commerce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania ROI i ROAS do zwiększenia sukcesu w e-commerce, zapoznaj się z zintegrowaną, dostosowywalną platformą Channable i odkryj, jak marketing oparty na danych może wzmocnić Twój biznes.

Ten artykuł pierwotnie został opublikowany na stronie softgorillas.com.

Subscribe

* indicates required

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.