EU Project

GORILLASHOP

Umową o Wsparcie (Powierzenie Grantu) z dn. 06.05.2022 Projekt B+R na innowację mający na celu Przeprowadzenie badań nad opracowaniem technologii wyszukiwania produktów w sklepie internetowym na podstawie zdjęć z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej” – pod nazwą GORILLASHOP

 

Projekt BRIdge Alfa w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nazwa projektu: „Czysta3.VC”