Główne Technologie

Vue

Vue.js to jeden z najpopularniejszych frameworków JavaScript do budowania interfejsów użytkownika. Framework pozwala na tworzenie zarówno prostych komponentów, jak i zaawansowanych i skalowalnych aplikacji SPA (Single-Page Application). Biblioteka JavaScript Vue.js pozwala na tworzenie prostych aplikacji internetowych w oparciu o Model-View View Model (MVVM), składający się z komponentów. Biblioteka ta wyróżnia się wieloma intuicyjnymi dodatkami i funkcjami, które są świetnym wsparciem dla programistów. Vue.js to świetna alternatywa dla znacznie bardziej skomplikowanego i złożonego Angulara czy Reacta. Osobą odpowiedzialną za stworzenie Vue.js jest Evan You. To osoba znana w świecie programistów, która pracowała już dla Google. Adventages Licencja Open Source Vue.js – framework posiada dużą i stale rosnącą społeczność programistów Vue oraz dużą liczbę dostępnych bibliotek. Wydajność – ten framework jest jedną z najbardziej wydajnych struktur napisanych w JavaScript. Rozwój – Vue.js to elastyczność i dynamika pozwalająca na wdrażanie wszelkiego rodzaju konfiguratorów i katalogów produktów.Vue.js is a great alternative to a much more complicated and complex Angular or React. The person responsible for creating Vue.js is Evan You. This is a person known in the world of programmers, who has already worked for Google.

 

Adventages Vue.js
- Open Source license – the framework has a large and constantly growing community of Vue developers and a large number of available libraries.
- Efficiency – this framework is one of the most efficient structures written in JavaScript.
- Development – Vue.js means flexibility and dynamics that allows the implementation of all kinds of configurators and product catalogs.

Nuxt

Ta technologia przyspiesza i ułatwia rozwój. Wyróżnia się tworzeniem uniwersalnych aplikacji, w których HTML jest renderowany zarówno po stronie klienta, jak i serwera (NodeJS). Dlatego Nuxt.js pozwala na tworzenie systemów łączących zalety klasycznych serwisów internetowych oraz Single Page Application (SPA). Nuxt zapewnia wartość SEO dzięki renderowaniu po stronie serwera, szybszemu programowaniu dzięki routerowi z automatycznym generatorem. Ten frajer JavaScript – w tym Vue, został stworzony na potrzeby budowania SPA (Single Page Applications). SPA, które pobierane jest dopiero przy pierwszym wczytaniu strony, co sprawia, że poruszanie się pomiędzy jej podstronami jest znacznie szybsze niż w przypadku tradycyjnej witryny internetowej.

Laravel

Laravel to framework zbudowany na komponentach Symfony. Laravel używa Symfony jako swojego frameworka, ale uzupełnia go swoją logiką do pisania oprogramowania PHP. Główną domeną Laravela jest intuicyjność i tempo pisania oprogramowania. Laravel już dostarcza nam niektóre narzędzia niezbędne do pracy. Przykładami mogą być elokwentny ORM czy Vue.js, którego obsługę otrzymujemy po wyjęciu z pudełka. Zaletą Laravela jest tempo pisania kodu bez konieczności tworzenia skomplikowanych i rozbudowanych linii kodu. W przeciwieństwie do Symfony, ten framework obsługuje autoryzację systemową, a nasza konfiguracja ogranicza się do konfiguracji bazy danych tylko podczas migracji. Jako silnik szablonów Laravel używa silnika Blade. Dla nas to lepsze rozwiązanie niż Twig. Na poziomie podstawowym oba rozwiązania są do siebie stosunkowo podobne pod względem działania. Cechą wyróżniającą Blade jest możliwość umieszczenia kodu bezpośrednio w pliku z szablonem.

Symfony

Symfony to modelowa technologia w php, która skupia się głównie na tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych. Kiedy myślę o tym frameworku, to przede wszystkim przychodzi mi na myśl jego elastyczność, dzięki narzędziu Event Dispatcher, które pozwala w łatwy sposób rozszerzać funkcje już napisanego kodu. Warto podkreślić, że Symfony posiada strukturę open-source, dzięki czemu doskonale sprawdza się w aplikacjach biznesowych, a tworzone na nim aplikacje będą kompatybilne z większością platform i bibliotek.

Symfony umożliwia tworzenie oprogramowania na trzy sposoby: Full Stack – rozwój aplikacji o różne funkcjonalności. Cegła po cegle – według potrzebnych funkcjonalności. Microframework – tworzenie określonych funkcjonalności w wybranych projektach. Dobór konkretnych cegieł, tzw. komponentów.

React

React jest bardziej biblioteką niż frameworkiem. Na przykład możesz utworzyć routing lub wykonać zapytanie AJAX, musisz użyć zewnętrznego pakietu. Nie ma też przeszkód w tworzeniu rozbudowanych aplikacji! Ogromna społeczność Reacta posiada szereg dobrych praktyk, które pozwolą dobrać odpowiednie rozwiązania. React nie proponuje żadnego rozwiązania do przechowywania stanu aplikacji. Jedną z głównych cech React.js jest to, że komponenty mogą być używane wielokrotnie. React.js jest wszechstronny i może być używany z dowolnym frameworkiem, który wybierzesz. React oferuje wysoką wydajność, ponieważ opiera się na wirtualnej domenie. Praca ta wykorzystuje jednokierunkowy przepływ danych i umożliwia budowę dynamicznego interfejsu. Witryny oparte na React JS mają pozytywny wpływ na SEO, ponieważ szybkość strony jest jednym z czynników branych pod uwagę w rankingu Google.

Python

Python to wysoko poziomowy, interpretowany język programowania znany z prostoty, czytelności i uniwersalności. Stworzony w 1991 roku przez Guido van Rossuma, obecnie jest utrzymywany przez Stowarzyszenie Python Software. Używa wcięć do oznaczania bloków kodu, co ułatwia czytanie i zrozumienie. Python ma dużą i aktywną społeczność, która stworzyła ogromną ekosferę bibliotek i modułów, które mogą być łatwo importowane i używane w projektach Pythona. To pozwala programistom łatwo dodawać funkcjonalność do swoich programów bez konieczności pisania wszystkiego od zera.

Python jest używany do szerokiej gamy zadań, w tym tworzenia stron internetowych, obliczeń naukowych, analizy danych, sztucznej inteligencji i wielu innych. Popularne frameworki do tworzenia stron internetowych Pythona to Django i Flask, natomiast NumPy i SciPy są powszechnie używane w obliczeniach naukowych i analizie danych. Posiada kilka bibliotek do uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, takich jak TensorFlow, Keras i PyTorch. Prostota i łatwość użytkowania Pythona czynią go popularnym wyborem do nauki i nauczania programowania. Jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania na świecie i oczekuje się, że będzie nadal rosnąć w popularności.