Soft Gorillas to nowoczesny polski software house!

Jesteśmy pasjonatami technologii. Wspieramy naszych klientów i edukujemy ich na każdym etapie współpracy.

Ludzie są kluczem do sukcesu

CEO

Kamil Cyrana

As the CEO of our software house specializing in ecommerce software development, my role is to ensure effective leadership of the company and achieve our strategic goals. I have broad skills and experience that enable me to efficiently manage all aspects of our operations.
My main responsibilities include:
Creating and implementing the long-term strategy of the company, taking into account our specialization in ecommerce software development.Building and maintaining client relationships, ensuring high-quality customer service, and meeting their expectations. Managing the team, recruiting talent, developing employee skills, and creating a favorable work environment.Monitoring the market,
identifying trends and new business opportunities to keep our company at the forefront of innovation. Managing the company budget, controlling costs, and making strategic financial decisions. Maintaining relationships with business partners and suppliers, negotiating contracts, and collaborating to achieve mutual benefits. Ensuring high-quality software development processes in line with best practices and industry standards. Monitoring project effectiveness, timely delivery, and customer satisfaction. Continuously improving our processes, implementing new technologies and tools to keep our company at the forefront of innovation.

 

CTO

Michał Czechowski

I serve as a CTO leveraging my extensive experience in the ecommerce software development industry. I specialize in creating innovative solutions for online commerce platforms. With my knowledge and skills, I have successfully implemented numerous ecommerce projects, delivering noticeable results to our clients. My key strengths lie in a deep understanding of technologies such as Laravel and Symfony, which I employ in my daily work. I am capable of identifying and resolving complex technical challenges that may arise during ecommerce application development.

I make every effort to tailor solutions to each client’s unique needs and enhance the efficiency of their businesses. My team and I are determined to deliver high-quality software that exceeds our clients’ expectations. Attention to detail, timeliness, and a professional approach are of utmost importance to me in every project I undertake. My project management skills enable me to effectively lead teams and ensure smooth development processes. My priority is to establish lasting relationships with clients through trust, honesty, and the excellent quality of services I provide as a CTO.

 

Main Technologies:

Logo Vue

Vue

Vue.js is one of the most popular JavaScript frameworks for building user interfaces. The framework allows you to create both simple components, as well as advanced and scalable SPA (Single-Page Application) applications.

Logo Nuxt

Nuxt

This technology speeds up and facilitates development. It distinguishes itself by creating universal applications in which HTML is rendered both on the client and server side (NodeJS).

Logo Laragon

Laravel

Laravel is a framework built on Symfony components. Laravel uses Symfony as its framework, but complements it with its logic for writing PHP software. The primary domain for Laravel is the intuitiveness and the pace of writing software.

Logo Symfony

Symfony

Symfony is a model technology in php, which is mainly focused on creating advanced web applications. When I think about this framework, what mainly comes to my mind is its flexibility, thanks to a tool called Event Dispatcher.

Logo React

React

React is more of a library than a framework. For example, you can create a routing or make an AJAX query, you need to use an external package. There are also no obstacles in creating complex applications! The huge React community has a number of good practices that will help you choose the right solutions.

Logo Python

Python

Python is a high-level programming language known for its simplicity, readability, and versatility. It is used for a wide variety of tasks, including web development, scientific computing, data analysis, artificial intelligence, and more. Python code is easy to write and understand, making it a popular choice for beginners and experienced developers alike.

Najczęściej Zadawane Pytania

Tak, na życzenie klienta podpisujemy umowę NDA (Umowę o Zachowaniu Poufności). Możemy to zrobić na dowolnym etapie procesu - to całkowicie zależy od Ciebie.
Tak, zawsze przekazujemy prawa autorskie po zakończeniu rozliczenia danego etapu pracy nad zleconym projektem.
Nasz zespół pracuje zdalnie w systemie rozproszonym na terenie całej Polski. Dzięki przejrzystej współpracy mamy dostęp do najlepszych programistów. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, ale dla nas nie stanowi to problemu komunikacyjnego, a odwiedzanie klienta także poza granicami kraju nie jest problemem.
Jesteśmy zespołem pracującym w 100% stacjonarnie, więc współpracując z partnerem z dowolnego miejsca na świecie, mamy do skoordynowania maksymalnie 2 strefy czasowe. Posiadamy doświadczenie w pracy z klientami z różnych zakątków świata i potrafimy efektywnie współpracować w wielu strefach czasowych. Dodatkowo, naszych partnerów biznesowych i kierowników projektów zatrudniamy w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Pracujemy na zasadzie T&M (Time and Materials) lub Cena Stała z podziałem na etapy pracy. Dostosowujemy się do oczekiwań naszego klienta. W modelu T&M płacisz za rzeczywisty czas, w którym zespół pracuje nad określonymi zadaniami. Jesteś odpowiedzialny za zakres projektu i ustalasz priorytety dla zespołu deweloperskiego, a wzrost pracy mierzony jest za pomocą wybranego narzędzia, które możemy zintegrować z systemem, nad którym pracujemy na co dzień, w tym: wtyczka Chrome, toggl, lockify, hubstaff, everhour, timedocker, timeneye. W modelu Cena Stała projekt jest podzielony na ustalone etapy, po których następuje rozliczenie. Podział na etapy pracy jest kompromisem między odpowiednim wzrostem kodu w przybliżonym czasie a płynnością dla zespołu deweloperskiego.
Jesteśmy zespołem pracującym zdalnie w 80%, składającym się z 27 utalentowanych profesjonalistów: programistów React.js, programistów Vue.js z doświadczeniem w Laravel, Symfony, programistów WordPress, specjalistów UX, testerów manualnych i zautomatyzowanych, DevOps oraz kierowników projektów.
Tak. Tworzymy dokumentację projektu, a kod przechowywany jest w repozytorium na GitHubie. Nasz proces jest bardzo przejrzysty i dobrze udokumentowany, co ułatwia przeniesienie projektu do innego zespołu.

Umów się na bezpłatną konsultację    Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA i obowiązują Polityka Prywatności oraz Regulamin usługi