fbpx

Blog Soft Gorillas

23 lipca 2023
4 min read

Utrzymanie klienta w e-commerce: Znaczenie i strategie zwiększania wskaźnika utrzymania klientów

Wprowadzenie

W świecie e-commerce wskaźnik utrzymania klientów jest kluczowym metrycznym, które może determinować sukces lub porażkę firmy. Skupienie się na utrzymaniu istniejących klientów, zamiast ciągłego pozyskiwania nowych, może prowadzić do wyższych przychodów i długoterminowego wzrostu. W tym artykule zbadamy znaczenie wskaźnika utrzymania klientów w e-commerce i przedstawimy strategie jego zwiększenia.

Czym jest wskaźnik utrzymania klientów?

Wskaźnik utrzymania klientów to procent klientów, które firma utrzymuje przez określony okres czasu. Jest to kluczowy wskaźnik wykorzystywany do przewidywania przychodów i wzrostu w przedsiębiorstwie. Wyższy wskaźnik utrzymania w porównaniu z wskaźnikiem pozyskiwania klientów wskazuje, że firma skutecznie utrzymuje swoich klientów, podczas gdy niższy wskaźnik utrzymania sugeruje spadek liczby użytkowników.

Jak obliczyć wskaźnik utrzymania klientów?

Aby obliczyć wskaźnik utrzymania klientów, musisz znać całkowitą liczbę użytkowników na początku okresu (A), całkowitą liczbę użytkowników pozostających w tym okresie (B) oraz całkowitą liczbę nowych użytkowników pozyskanych w tym okresie (C).

Wskaźnik utrzymania = [(B-C)/A] x 100

Na przykład, jeśli na początku pierwszego kwartału miało 400 subskrybentów, a na końcu kwartału pozostało 380 subskrybentów, wskaźnik utrzymania wynosiłby:

Wskaźnik utrzymania = [(380-0)/400] x 100 = 95%

Znaczenie wskaźnika utrzymania klientów w e-commerce

Wskaźnik utrzymania klientów jest istotny z kilku powodów. Po pierwsze, wysoki wskaźnik utrzymania redukuje potrzebę ciągłego pozyskiwania nowych klientów, co prowadzi do oszczędności dla firmy. Ponadto, klienci lojalni wobec marki bardziej prawdopodobnie ją polecają innym, generując tym samym wzrost organiczny. Co więcej, przekształcenie istniejących klientów jest bardziej opłacalne niż pozyskiwanie nowych.

Strategie zwiększania wskaźnika utrzymania klientów

Aby zwiększyć wskaźnik utrzymania klientów w e-commerce, ważne jest skupienie się na zapewnianiu doskonałego doświadczenia użytkownika i utrzymaniu otwartych linii komunikacji z klientami. Oto kilka strategii, które warto rozważyć:

Personalizacja: Dostosuj swoje produkty i usługi, aby sprostać unikalnym potrzebom i preferencjom Twoich klientów. Wykorzystaj analizę danych do zrozumienia zachowań klientów i tworzenia spersonalizowanych rekomendacji.

Opinie klientów: Zachęcaj klientów do pozostawiania opinii i referencji dotyczących ich doświadczeń z Twoją marką. Opinie klientów stały się zaufanym źródłem informacji dla współczesnych konsumentów.

Komunikacja: Pozostawaj w kontakcie z klientami za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak biuletyny e-mailowe i media społecznościowe. Informuj ich o nowych produktach, promocjach i specjalnych ofertach.

Ekskluzywne nagrody: Oferuj ekskluzywne nagrody i korzyści dla swoich lojalnych klientów. Może to stworzyć poczucie wyjątkowości i zachęcić do powtarzających się zakupów.

Doskonała obsługa klienta: Zapewnij szybką i efektywną obsługę klienta. Reaguj na wszelkie problemy lub zaniepokojenia klientów w odpowiednim czasie.

Średnie wskaźniki utrzymania klientów w e-commerce

Średnie wskaźniki utrzymania klientów mogą się różnić w zależności od branży. Według danych i badań, ogólny wskaźnik utrzymania w trakcie cyklu życia klienta nie jest stały. Niemniej jednak wskaźnik utrzymania powyżej 35% jest uznawany za doskonały w biznesie e-commerce. Z 5% wzrostem wskaźnika utrzymania firma może zwiększyć swoje przychody od 25% do 95%.

Podsumowanie

Podsumowując, wskaźnik utrzymania klientów jest kluczowym miernikiem dla firm działających w e-commerce. Poprzez skupienie się na utrzymaniu istniejących klientów, zamiast ciągłego pozyskiwania nowych, firmy mogą zmniejszyć koszty, zwiększyć przychody i wspierać długoterminowy wzrost. Wdrażanie strategii takich jak personalizacja, opinie klientów, efektywna komunikacja, ekskluzywne nagrody i doskonała obsługa klienta może pomóc poprawić wskaźnik utrzymania klientów i osiągnąć sukces w branży e-commerce.

Subscribe

* indicates required

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.